vaandel2018
De Witte Steen
is een “woonwijk” gelegen op het Auxiliatrixterrein van De Zorggroep in Venlo. Het is een dynamisch wijkje, liggend in een groene omgeving, waar cliënten wonen en dagbesteding kunnen volgen. Er is woonruimte voor 56 cliënten, verdeeld over 42 individuele appartementen en 2 groepswoningen met elk 7 cliënten. De cliënten zijn mensen in de leeftijd tussen 18 en 65 jaar, met meervoudige handicaps, die veelal zijn veroorzaakt door niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Activiteitencentrum en Dagbehandeling
Het activiteitencentrum (AC) en dagbehandeling van De Witte Steen biedt cliënten de mogelijkheid tot zinvolle dagbesteding en recreatie. In dit centrum kunnen cliënten overdag en in de avond- en weekenduren terecht voor groepsactiviteiten op het gebied van activering, recreatie en enige vorm van scholing. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot individuele begeleiding bij specifieke zorgvragen.

Missie en visie van De Witte Steen
Ons uitgangspunt daarbij is dat de cliënt regie over zijn leven in eigen hand houdt en zelf de dingen regelt, die hij/zij nog kan regelen.


Ulingshof

Mytyl- en tyltylschool Ulingshof is een regionale school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige handicap. Onderwijs en revalidatie zijn bij de Ulingshof geïntegreerd, dat wil zeggen: het is een school waarbij leerlingen de mogelijkheid hebben tijdens de schooltijd behandeld te worden door de kinderrevalidatie-afdeling van VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg. De school is eveneens gelegen op het terrein van Zorggroep Noord-Limburg.


Over Scouting Hertog Reinoud

Welke kinderen en jongeren zijn lid van Scouting Hertog Reinoud Venlo?
Dit zijn veelal kinderen / jongeren die niet naar de school gaan in de wijk waar ze wonen, maar onderwijs volgen op een school die meer individuele begeleiding bidet en beter aansluit op de talenten en mogelijkheden van de kinderen. Een ander deel van ons ledenbestand zijn jongeren die werken bij een zorgboerderij, atelier, dagbestedingscentrum of sociale werkplaats.

Doordat de kinderen uit alle delen van Venlo en omgeving komen zien we vaak dat ze weinig vriendjes in de directe omgeving hebben en weinig aansluiting hebben bij leden van clubs in de wijk. Het zijn kinderen en jongeren die door hun beperking(en) buiten de reguliere clubs vallen. Ook omdat zij zelf ervaren dat ze binnen de reguliere clubs niet optimaal aan hun trekken komen. Eveneens zijn er kinderen en jongeren die speciale aandacht nodig hebben. Zij hebben andere interesses, zijn niet zo snel met de verschillende activiteiten, kunnen vaak geen lange afstanden afleggen, hebben soms hulp nodig bij het eten en drinken en/of zijn wat drukker en luidruchtiger dan anderen.

Een andere manier van scouting
Veel jongeren (en hun ouders) hebben vaak moeite met het kiezen welke vereniging of vrijetijdsbesteding past. Zij zoeken iets dat aansluit bij hun kunnen en kennen. Bij Scouting Hertog Reinoud Venlo wordt één keer in de twee weken een groepsavond of groepsmiddag georganiseerd die aansluit bij de behoeften van de leden en goed past bij de belevingswereld van de kinderen. Deze activiteiten lopen uiteen van sporten tot knutselen, van playbackshow tot een spannende speurtocht, van Sinterklaas tot 'Vastelaovend' vieren. Ook organiseren we vaak een bbq, gaan we toneelspelen, spelen spelletjes of koken op een houtvuurtje. Voor Scouting Hertog Reinoud Venlo is niks te gek!

Impuls
Impuls verzorgt onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren (12 - 20 jaar). Voor alle leerlingen die Impuls bezoeken, geldt dat er sprake is van specifieke, individuele onderwijsbehoeften. Iedere leerling is wat dat betreft uniek. Een individuele benadering is dan ook noodzakelijk om een ononderbroken ontwikkelingsgang te kunnen waarborgen. De leerlingen worden geplaatst in een van de stromingen (1, 2 en 3) en van daaruit worden verschillende groepen samengesteld. De school wil het onderwijs zo inrichten, dat zij mede een bijdrage levert aan de vorming van een positief zelfbeeld van de leerling. Bij de keuze van de inhoud wordt een evenwicht gezocht tussen aandacht voor(sociale-) redzaamheid, praktische vaardigheden en cognitieve vaardigheden. Taal, lezen en rekenen spelen daarbinnen een functionele rol.
Impuls stimuleert en draagt bij tot de ontwikkeling van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerling. Doel is dat de leerling het geleerde zo zelfstandig mogelijk kan toepassen in de maatschappij, c.q zijn leefomgeving (wonen, werken, vrije tijd, en actief burgerschap). In het VSO gaan de leerlingen steeds meer praktisch aan de slag. Extra aandacht wordt dan besteed aan o.a. de volgende vakken: persoonlijke verzorging, huishoudkunde, koken, tuinonderhoud, sociale vaardigheden, creatieve vaardigheden, arbeidstraining, media. Verder komen leerlingen in het VSO op een zo concreet en praktisch mogelijke wijze in aanraking met werkzaamheden in en om de school middels interne stages. Via externe stages doen ze ervaring op in het bedrijfsleven, sociale werkplaatsen of activiteitencentra.


IN GESPREK MET.......................

Priscilla, Desi en Lotte, leerlingen van Impuls over de M.A.-Run.

-3de zaterdag in september is het weer zo ver, waar denk je aan als je dit hoort?
-Priscilla: Dat ze weer de grote tent gaan bouwen, alles klaarzetten, en er is jubileum dit jaar.
-Desi: Motors en gezelligheid.
-Lotte: Aan 17 september. ’s Morgens in de tent, de motors, daar gaan we op zitten, foto’s knippen, en als het schot gaat om te beginnen gaan we vertrekken. Dan gaan we overal rijden en pauze houden. Als we terug zijn lekker barbecue en frietjes eten, muziek, en foto’s ophalen bij de tent.

-Wat is zo leuk aan de MA Run?
-Priscilla: Als ik er aan denk, dan denk ik aan de gezelligheid, een grote familie, omdat we met z’n allen bij elkaar zijn. Gezellig, je ziet weer andere mensen om bij te praten.
-Desi: Dat je ieder jaar dezelfde motorrijder hebt, gezellig in de pauze wat doen, zwaaien naar de mensen.
-Lotte: Dat je ieder jaar dezelfde motorrijder hebt, mijn motorrijder is ook mijn chauffeur bij de Truck Run, Ben en José. Leuk om met mensen te praten, gezellig.

-Hoe lang gaan jullie al mee met de MA Run?
-Priscilla: Vanaf 2006.
-Desi: 2 jaar, dit is mijn 3de keer.
-Lotte: 5 jaar.

-Wat doe je op de pauzeplek?
-Priscilla: Rondlopen, je ziet bekende artiesten, mensen van school, mensen van andere scholen.
-Desi: Gezellig rustig eten, praten, rondlopen en leuke dingen doen.
-Lotte: Met Ben en José rondlopen.

-Dit jaar hebben we jubileum, 30 jaar MA Run, wat verwacht je?
-Priscilla: Groot feest, veel artiesten.
-Desi: Ik denk dat ze iets speciaals hebben.
-Lotte: Leuk!

-Er zijn veel vrijwilligers die meehelpen toch?
-Priscilla: Je hebt heel veel mensen die helpen, de tent opbouwen, verkeer regelen, weg afzetten, plek waar je foto’s kunt afhalen, voor eten en drinken zorgen.
-Desi: Mensen die de weg wijzen, EHBO.
-Lotte: Mensen die de startnummers uitdelen, politie.

-Hoe zie je de toekomst van de MA Run?
-Priscilla: Nederlandse en buitenlandse motorrijders. En ook dat de sfeer lekker
gezellig blijft.
-Desi: Steeds meer mensen denk ik. We hopen dat het nog lang door gaat!
-Lotte: Ja.

Nieuws

Volg ons!