vaandel2018

 

- Tijdig ophalen, uiterlijk zaterdagmorgen vóór 09:00 uur van de enveloppen en startnummer.

- Zorg dat je zaterdagmorgen op tijd op jouw startplaatst staat, dit i.v.m. het maken van de foto voor de oorkonde.

- Gevaarlijke punten onderweg zullen door de ons aangewezen personen met een rode vlag gemarkeerd worden. Opletten dus.

- Altijd de instructies van de politie en de leiding van de M.A.-Run opvolgen (herkenbaar aan de geel fluoriserende hesjes).

- Zorg er voor dat tijdens de rit de afstand tussen jou en je voorganger niet te groot wordt. Ga niet onnodig stoppen of handjes schudden met publiek langs de weg. Gezien de lengte en aantal zijspannen van onze run veroorzaken de zo onstane gaten in de run grote problemen achterin de stoet maar ook bij de verkeersregelaars die langs de stoet naar voren moeten rijden. Bovendien veroorzaakt het irritatie bij de medewegggebruikers.

- Indien je tijdens de toertocht moet stoppen, b.v. je pasagiertje moet naar het toilet, en weer verder in de stoet mee wil rijden, voeg dan in en blijf achter de zijspanrijder rijden waar je hebt ingevoegd.
Ga niet inhalen om weer bij je oude startnummer te komen, maar blijf op de plaats rijden waar je bent ingevoegd. Uit ervaring weten we dat dit het beste werkt. Bij ongeval of andere calamiteiten bel dan het telefoonnummer dat op het polsbandje van de passagier geschreven staat. Wij regelen dan de nodige actie. Achter in de stoet rijdt een taxibusje die de mensen van een gestrand voertuig zullen oppikken.

- Bij problemen met weggebruikers politie of leiding M.A.-Run die in de stoet meerijden aanhouden. Indien er problemen met weggebruikers ontstaan, rustig blijven, niet op agressie ingaan en kenteken van de desbetreffende weggebruiker opschrijven en doorgeven aan Harrie Bastings of Karin Hesen. Hierna zal leiding samen met politie de zaak afwikkelen. Deze procedure kan men aan de desbetreffende weggebruiker mededelen.

- Staat een zijspanrijder met pech of andere reden langs de weg dan gewoon doorrijden. Onze technische dienst, die achter in de stoet meerijdt, zal deze mensen dan helpen.

- Tijdens de run niet stoppen. Indien het gaat regenen zal de leiding van de run de gehele stoet stoppen voor het eventueel aantrekken van regenkleding of dichtmaken van zijspannen. In het verleden zijn hierdoor al diverse (bijna) ongelukken gebeurd.

- Let tijdens de middagstop goed op je eigen passagier. In het verleden is het verschillende keren voorgevallen dat passagiers hun zijspanrijder kwijt raken en er paniek bij deze passagiers ontstond. Het gaat om hun.

- Deelname aan de run is voor eigen risico.

- Indien je op jouw inschrijving hebt aangegeven dat er plaats is voor begeleiding, hou deze plaats dan svp ook vrij.

ALGEMENE OPMERKINGEN:
Wordt door jou excessen geconstateerd door weggebruikers of ordonnansen, noteer dan het kenteken, en meldt dit bij Karin Hesen of Ynze Aerdts. De leiding van M.A.-Run zal dan samen met de politie de zaak verder afhandelen. Verder is men altijd zelf verantwoordelijk voor het handelen tijdens de run. Mocht je vragen hebben m.b.t. je passagier, het verplegend personeel is herkenbaar aan de feesthoeden met de naam van de instellingen er duidelijk op.

Deelname aan onze run geschied op eigen risico, de organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor calamiteiten en/of ongelukken.

BEDANKT om deze Run mogelijk te maken voor alle passagiers!

Nieuws

Volg ons!