vaandel2018

MEDEDELING AAN ALLE VERKEERSREGELAARS!

VERGEET NIET JULLIE INSTRUCTIE VERKLARING (SVNL) MEE TE NEMEN NAAR DE BRIEFING


Het blijkt zo te zijn dat wij voor iedere gemeente, waar onze Run doorheen komt, een code aangewezen moeten krijgen die onze verkeersregelaars moeten verzilveren. Bij de eerste zal er gevraagd worden een examen af te leggen (mits dit niet eerder voor een ander evenement reeds gedaan is in 2016/2017) en bij de codes erna hoeven deze enkel en alleen verzilverd te worden.

CODES SVNL M.A.-Run 2017:

DEELNMariVenlMLZCERGKKD

DEELNMariBeesRRFJPITLJL

DEELNMariHorsWWNPAGMTFW


https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/

Helaas kunnen wij als organisatie niet helpen bij problemen die jullie ondervinden op bovenstaande site. Wel hebben wij een beknopte handleiding die kan helpen, klik HIER om deze te downloaden. Alle regels, het systeem etc is van SVNL en niet bedacht door de M.A.-Run. U kunt zich dan ook enkel en alleen wenden tot SVNL zelf: https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/Home/Contact

Wij hopen op jullie begrip en dat het enthousiasme hoog blijft om de kinderen met een beperking te helpen een geweldige Run te laten beleven! 

- Voor 09:00 binnen zijn voor de briefing in de gymzaal van De Mytylschool Ulingshof.

VERGEET NIET JULLIE INSTRUCTIE VERKLARING (SVNL) MEE TE NEMEN NAAR DE BRIEFING


- Voor iedere verkeersregelaar: bbq bonnen worden bij inschrijven briefing uitgedeeld. Voor 09:00 binnen zijn voor de briefing in de gymzaal van de Mytylschool. Hesjes worden uitgedeeld, na de briefing in de hal van de Mystylschool, hou je motor-rijbewijs klaar.

- Gevaarlijke punten onderweg zullen door ons aangewezen personen met een rode vlag gemarkeerd worden. Deze ordonansen dragen oranje hesjes, die moeten telkens helemaal naar voren, laat deze motoren ten alle tijden voorbij, let op je spiegels als je voorop rijdt wachtend op een aanwijzing van Tilly, Opletten dus.

- 10 Minuten voor de start aanwezig zijn voor in de stoet bij de ingang. Hier zal de politie de eventuele laatste aanwijzingen bekend maken.

- Altijd de instructies van de politie en de leiding van de M.A.-Run opvolgen.

- Zorg ervoor, dat je getankt hebt en dat je lichten van de motor in werking zijn tijdens de run. Men wordt dan beter gezien en is er ook een duidelijke eenheid op de weg.

- Hou je aan de wettelijke snelheden, evt, gevolgen van te hard rijden en/of verkeersovertredingen zijn voor eigen rekening.

- Het afgezette punt pas verlaten als de sluitwagen (politiewagen) als laatste in zicht komt en ervoor oprijden.
(Dit is erg belangrijk, daar in het verleden kruisingen door gaten in de stoet niet meer waren afgezet, en er bijna ongelukken zijn gebeurd. Ook is al voorgekomen dat zijspanrijders niet meer weten welke route ze moeten volgen. De sluitwagen (politie) blijft altijd achter in de stoet rijden.)

- Tijdens het afsluiten van een bepaald punt de strooifolders verdelen.

- Bij zeer dringende incidenten, (auto’s van dokters, etc.) incidenteel hulp verlenen bij doorgang.

- Bij problemen met weggebruikers politie of leiding M.A.-Run die in de stoet meerijden aanhouden.
Indien er problemen met weggebruikers ontstaan, rustig blijven, niet op agressie ingaan en kenteken van desbetreffende weggebruiker opschrijven een doorgeven aan Karin Hesen. Hierna zal politie samen met leiding de zaak verder afwikkelen. Deze procedure kan men aan de desbetreffende weggebruiker mededelen.

- Staat een zijspanrijder met pech of andere reden langs de weg svp gewoon doorrijden.
De technische dienst, die achter in de stoet meerijden zullen deze mensen dan helpen / opvangen.

- Na afloop toertocht moet iedere deelnemer zijn / haar hesje weer bij de aangegeven plek (tijdens briefing) inleveren. Individuele deelnemers hesje bij dezelfde personen inleveren die ze uitgedeeld hebben in de grote feesttent, 15 minuten na de run.

- De deelname aan onze run is voor eigen risico.

- Bij ongeval of calamiteit alarmnummer bellen.

ALGEMENE OPMERKINGEN:
Van alle deelnemers zijn de personalia en kentekens bekend, dit i.v.m. in het verleden ongewenst rijgedrag van enkele deelnemers. Worden door de politie, M.A.-leiding of andere deelnemers excessen geconstateerd, dan volgt uitsluiting. Dit is de enige manier om de veiligheid te borgen. Wordt er tijdens de run geconstateerd dat men verkeer staat te regelen of op te houden zonder dat men een verkeersregelaars hesje draagt, kan de MA-leiding ervan uitgaan, dat men illegaal aan de run deelneemt en dus niet meer kan meerijden. Verder is men altijd zelf verantwoordelijk voor het doen en laten tijdens de run en gelden de wettelijke verkeersregels

Deelname aan onze run geschied op eigen risico, de organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor calamiteiten en/of ongelukken.

Nieuws

Volg ons!