vaandel2019

transparant

Beste vrijwilligers, zijspanrijders, verkeersregelaars, passagiers, sponsoren en iedereen die verder bij de  Ma-Run betrokken is,

Met pijn in ons hart hebben we als bestuur van de Stichting Maria Auxiliatrix Run een moeilijke beslissing moeten nemen.

De 34e MA Run zoals gepland voor zaterdag 19 september 2020 zal niet doorgaan.  

Het mag duidelijk zijn dat we deze beslissing niet zomaar hebben genomen en zeer zorgvuldig de afweging hebben gemaakt of we in de huidige omstandigheden wel de gezondheid van alle vrijwilligers en deelnemers aan de Ma-Run kunnen garanderen.

 

Aangezien er nu al landelijk geen evenementen mogen plaatsvinden tot 1 september en hoogstwaarschijnlijk ook daarna nog strenge maatregelen zullen gelden, hebben wij dit besluit genomen om iedereen duidelijkheid te geven.

We hebben contact gehad met een aantal van de Zorginstellingen waar onze vaste groep passagiers wonen en/of verblijven.

Ook die hebben het nu moeilijk in deze barre omstandigheden en zien geen mogelijkheden om aan de voorwaarden te kunnen voldoen die landelijk worden gesteld voor de veiligheid en gezondheid van hun mensen, nu en in de 1,5 mtr maatschappij waar we vermoedelijk ook na 1 september nog mee te maken hebben.

Erg jammer vooral voor alle passagiers die zich altijd enorm verheugen op een fantastisch feestweekend op het terrein van de Zorggroep in Venlo, met als afsluiting en hoogtepunt de Ma-Run op de zaterdag door de regio.

Laten we met zijn allen uitkijken naar een - mogelijk aangepaste - Ma-Run op de derde zaterdag van september 2021.

Blijf vooral gezond en maak het beste van de buitengewoon vervelende en moeilijke situatie waar we met zijn allen mee te maken hebben.

Namens het Bestuur van de Stichting Ma-Run Venlo

 

Frans Verhaegh

 

Secretaris en Interim-Voorzitter

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Stichting Maria Auxiliatrix Run (M.A.-Run) organiseert jaarlijks de zijspanrit van Noord Limburg en een onvergetelijk feestweekend voor mensen met een beperking afkomstig van:

1: Zorggroep Limburg Venlo
2. Mytylschool Venlo
3. Impuls (voormalig Vijverhofschool) Venlo
4. Gehandicapte scouting Hertog Reinoud Venlo

De mensen met een beperking staan altijd centraal binnen de keuzes van alle activiteiten!

De ruim 200 zijspanrijders, 170 gemotoriseerde verkeersregelaars en 250 vrijwilligers afkomstig uit Nederland, België, Duitsland en Scandinavië die er elk jaar gezamenlijk ruim 100.000 kilometer voor onze run rijden en meer dan 6.000 vrijwilligersuren in onze run investeren, willen allemaal maar ÉÉN ding:

Deze groep kinderen, jongeren en hun familie een onvergetelijk weekend bezorgen.


“Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen.”
[Albert Einstein]

Nieuws

Inschrijving voor de 34e MA Run op zaterdag 19 september 2020

De Ma-Run voor zaterdag 19 september 2020 is afgelast als gevolg van de corona maatregelenen.
Inschrijven is dan ook niet mogelijk.

sponsors

Volg ons!