M.A.-Run Venlo

Beleid, ANBI & Verantwoording

Stichting Maria Auxiliatrix Run streeft naar een open, duidelijke en transparante communicatie over onze activiteiten én financiën.
Stichting Maria Auxiliatrix Run is een stichting zonder winstoogmerk.

Stichting Maria Auxiliatrix Run heeft als stichting de ANBI status: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat de inzet van Stichting Maria Auxiliatrix Run zich richt op het algemeen belang en voldoet aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden. De ANBI-status is aantrekkelijk voor donateurs, omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Een ANBI zelf hoeft geen schenkbelasting te betalen over giften of uitkeringen en is ook vrij gesteld van erfbelasting over erfenissen. Meer informatie op: www.anbi.nl

De Stichting M.A.-Run draagt vanaf 01-01-2013 de ANBI status:        

Alle bestuursleden doen hun werkzaamheden onbezoldigd. Vrijwilligers ontvangen een vergoeding in de vorm van consumptiebonnen afhankelijk van het aantal uren inzet. Kosten voor inhuur van externe (bijv. beveiliging, artiesten, geluid en horeca) worden gefinancierd vanuit verkoop uit horeca, sponsoring en subsidies.