M.A.-Run Venlo

Beleid & Verantwoording

Stichting Maria Auxiliatrix Run streeft naar een open, duidelijke en transparante communicatie over onze activiteiten én financiën.
Stichting Maria Auxiliatrix Run is een stichting zonder winstoogmerk.

Alle bestuursleden doen hun werkzaamheden onbezoldigd. Vrijwilligers ontvangen een vergoeding in de vorm van consumptiebonnen afhankelijk van het aantal uren inzet. Kosten voor inhuur van externe (bijv. beveiliging, artiesten, geluid en horeca) worden gefinancierd vanuit verkoop uit horeca, sponsoring en subsidies.

Financiële verslagen en verantwoording kunnen opgevraagd via info@ma-run.nl.

Om de M.A.-Run goed te kunnen organiseren verwerken wij diverse (persoons)gegevens t.b.v. het inschrijven voor onze run. Details over deze verwerkingen zijn opgenomen in ons privacy beleid.