De M.A.-Run

De M.A.-Run is een ware happening in Venlo, een zijspan tocht voor mensen met een beperking met een historie van meer dan 35 jaar.

De M.A.-Run is voor het eerst georganiseerd in 1987. Oorspronkelijk kwamen de passagiers van de toenmalig zorginstelling Maria Auxiliatrix.(afgekort M.A.)

Tegenwoordig start en eindigt de tocht nog steeds op het terrein van Maria Auxiliatrix. De zorginstelling is inmiddels opgegaan in “De zorggroep” en naast de bewoners van De Zorggroep zijn er ook veel passagiers vanuit de diverse scholen van OG Buitengewoon en andere zorggroepen zoals Thomashuizen en woongroepen van andere zorginstellingen. Ook individuele passagiers zijn van harte welkom. Iedereen die in de doelgroep past willen we een onvergetelijke dag bezorgen.

Om deze tocht mogelijk te maken zijn er voor en achter de schermen heel veel vrijwilligers betrokken bij dit fantastische evenement. Zonder al deze vrijwilligers was deze tocht onmogelijk. We zijn enorm dankbaar dat we ieder jaar weer een beroep kunnen doen op al deze vrijwilligers:

  • 175+ Zijspanrijders
  • 125+ Verkeersregelaars
  • 100 Vrijwilligers (o.a. coördinatoren, op- en afbouw, BBQ-dorp, op- en afbouw)
Naast alle vrijwilligers zorgen sponsoren, fondsenwerving en opbrengsten uit horeca voor de benodigde financiële middelen.