Hai Nellen Benfiet concert

Het onlangs gehouden Hai Nellen Benefiet Concert in zaal Apollo in Blerick, was weer een groot succes!

Zondagmorgen 30 oktober 2022 mochten Frans Verhaegh, Peter Dahmen en Cecile Nellen (onze ambassadeur voor de Ma-Run) de cheque in ontvangst nemen

Dank vooral aan Cecile, Twan Linders en de band, de zaaleigenaar Van zaal Apollo in Blerick, voor het organiseren van deze avond en natuurlijk aan iedereen, die een bijdrage heeft geleverd.

Fantastisch dat we de benefietavond die Hai Zelf nog mee heeft gespeeld in 2019, zo een vervolg kunnen en mogen geven ter nagedachtenis aan Hai Nellen en zijn inzet voor de Ma-Run.

Dit mooie bedrag tbv de Stichting Maria Auxiliatrix Run zal ons mede in staat stellen om in 2023 ook weer een mooi en onvergetelijk feestweekend te kunnen organiseren voor de mensen met een beperking.

Nogmaals namens het bestuur, vrijwilligers en alle deelnemers aan de Ma-Run:

Iedereen bedankt voor deze bijdrage